Het berekenen van de weerstanden in een h.f. verzwakker.

 In opvolging van het rekenen met decibels is dit een interessante toepassing. De weerstanden berekenen voor een verzwakker, waarvan we zelf de verzwakking in db's kunnen kiezen. De PDF kan hier gedownload worden.