Een frequentie-referentie systeem

Spanningen en stromen zijn betrekkelijk simpel te meten. Anders is dit bij het meten van frequenties. Dit gebeurt in de regel met een frequentie teller. Of deze teller nauwkeurig is hangt af van de afregeling van de klok oscillator. Met de schakeling welke in P.D.F. vorm in de rubriek meten is te vinden kunnen we deze klok oscillator ijken. Veel bouw plezier.