transistor en zijn weerstanden

Eenvoudige manier om de weerstanden rond een transistor te berekenen. Een go or no go methode.

Kijk op transistoren voor meer.