Website om aarzelende zelfbouwers over de streep te trekken

Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid met net spanning en nog veel meer.

Tips;   Aanwijzingen;   omtrent het maken van een print zonder uv licht.
Er bestaan nog vele manieren om een elektronische schakeling constructief stevig te monteren zonder print.

Tekenen van schema’s;  Op papier en met plakken en knippen op de computer, zonder dure programma’s.
Met “Paint” lukt het ook.

Meten; Wat hebben we nodig en kunnen we het zelf maken?.
Ook tips en aanwijzingen van mede amateurs zullen waar mogelijk ter harte worden genomen.

Alvast een tip?
Begin altijd met iets simpels.
Als dit goed lukt dan smaakt het naar meer, en durf je een iets moeilijker schakeling aan.
Bedenk dat de mensen die in Electron publiceren vaak profs zijn.
Echter, ook zij zijn eens begonnen met twee linkerhanden en veel twijfels.
Mensen moeten nu eenmaal alles leren en dat lukt alleen goed als je bij het begin begint.

De in deze website beschreven schakelingen zijn veelal losse schakelingen welke aan elkaar gekoppeld een apparaat kunnen vormen.
De losse deelschakelingen kunnen echter ook vaak in andere apparatuur gebruikt worden.

Een ontvanger heeft een voeding nodig.
Deze zelfde voeding kan bv ook in een meet instrument gebruikt worden.
De voeding is dus als een los deel te beschouwen.

Een vfo kan een ontvanger sturen.
Dat zelfde vfo kan ook een meetinstrument voor het meten van zelfinducties sturen.
Zo is dit schakeldeel ook weer een losse schakeling met meerdere toepassingen. Enz.

Natuurlijk kan niet alles direct getoond worden.
Er gaat heel wat tijd zitten in het maken van deze website, het fotograferen en het programmeren.
Is er iets bijzonders, dan komt dit onder het icoontje  wat met het onderwerp te maken heeft.

Kom af en toe eens op web visite en ontdek steeds meer   succes                       73   Frans.